ยินดีต้อนรับสู่    เว็บไซต์    www.pumpim.in.th  โทร  0866779553    

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

การแก้ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

การรวบรวมข้อมูลและซอฟต์แวร์ประยุกต์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น